Як визначити тип темпераменту

Темперамент – це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку протікання його психічних процесів і поведінки.

Психологічна характеристика темпераментів
На думку І.П. Павлова, темпераменти є основними рисами індивідуальних особливостей людини.

Типи темпераменту: сангвінічний, флегматичний, холеричний і меланхолійний.

Встановлено залежність між типом вищої нервової діяльності і темпераментом.

Типи вищої нервової діяльності та їх співвідношення з темпераментом:

сила нервн. процесів врівноваженість нерв. процесів рухливість нерв. процесів темперамент
місцями врівноважений рухливий сангвінік
місцями інертний флегматик
місцями неврівноважений холерик
слабкий меланхолік

Сангвінічний тип темпераменту
Сангвінік швидко сходиться з людьми, життєрадісний, легко переключається з одного виду діяльності на інший, але не любить одноманітної роботи. Він легко контролює свої емоції, швидко освоюється в новій обстановці, активно вступає в контакти з людьми. Його мова гучна, швидка, виразна і супроводжується виразними мімікою і жестами. Але цей темперамент характеризується деякою подвійністю. Якщо подразники швидко міняються, весь час підтримується новизна і інтерес вражень, у сангвініка створюється стан активного порушення і він проявляє себе як людина діяльна, активна, енергійна. Якщо ж впливу тривалі й одноманітні, то вони не підтримують стану активності, збудження і сангвінік втрачає інтерес до справи, у нього з’являється байдужість, нудьга, млявість. У сангвініка швидко виникають почуття радості, горя, прихильності і недоброзичливості, але всі ці прояви його почуттів нестійкі, не відрізняються тривалістю і глибиною. Вони швидко виникають і можуть так само швидко зникнути або навіть замінитися протилежними. Настрій сангвініка швидко міняється, але, як правило, переважає гарний настрій.

Флегматичний тип темпераменту
Людина цього темпераменту повільний, спокійний, неквапливий, урівноважений. У діяльності проявляє грунтовність, продуманість, завзятість. Він, як правило, доводить почате до кінця. Усі психічні процеси у флегматика протікають як би сповільнено. Почуття флегматика зовні виражаються слабо, вони звичайно невиразні. Причина цього – врівноваженість і слабка рухливість нервових процесів. У відносинах з людьми флегматик завжди рівний, спокійний, в міру товариський, настрій у нього стійкий. Спокій людини флегматичного темпераменту виявляється і відносно нього до подій і явищ життя флегматика нелегко вивести з себе і зачепити емоційно. У людини флегматичного темпераменту легко виробити витримку, холоднокровність, спокій. Але у флегматика слід розвивати відсутні йому якості – велику рухливість, активність, не допускати, щоб він проявляв байдужість до діяльності, млявість, інертність, які дуже легко можуть сформуватися в певних умовах. Іноді у людини цього темпераменту може розвинутися байдуже ставлення до праці, до навколишнього життя, до людей і навіть до самого себе.

Холеричний тип темпераменту
Люди цього темпераменту швидкі, надмірно рухливі, неврівноважені, збудливі, всі психічні процеси протікають у них швидко, інтенсивно. Переважання збудження над гальмуванням, властиве цьому типу нервової діяльності, яскраво проявляється у нестриманості, поривчастої, запальності, дратівливості холерика. Звідси і виразна міміка, кваплива мова, різкі жести, нестримані руху. Почуття людини холеричного темпераменту сильні, зазвичай яскраво виявляються, швидко виникають; настрій іноді різко змінюється. Неврівноваженість, властива холерику, яскраво зв’язується і в його діяльності: він із збільшенням і навіть пристрастю береться за справу, показуючи при цьому поривчастість і швидкість рухів, працює з підйомом, долаючи труднощі. Але у людини з холеричним темпераментом запас нервової енергії може швидко виснажитися в процесі роботи і тоді може наступити різкий спад діяльності: підйом і натхнення зникають, настрій різко падає. У спілкуванні з людьми холерик допускає різкість, дратівливість, емоційну нестриманість, що часто не дає йому можливості об’єктивно оцінювати вчинки людей, і на цьому грунті він створює конфліктні ситуації в колективі. Зайва прямолінійність, запальність, різкість, нетерпимість часом роблять важким і неприємним перебування в колективі таких людей.

Меланхолійний тип темпераменту
У меланхоліків повільно протікають психічні процеси, вони насилу реагують на сильні подразники; тривала і сильна напруга викликає у людей цього темпераменту сповільнену діяльність, а потім і припинення її У роботі меланхоліки зазвичай пасивні, часто мало зацікавлені (адже зацікавленість завжди пов’язана з сильною нервовою напругою ). Почуття і емоційні стани у людей меланхолійного темпераменту виникають повільно, але відрізняються глибиною, великою силою і тривалістю; меланхоліки легко уразливі, важко переносять образи, засмучення, хоча зовні всі ці переживання у них виражаються слабо. Представники меланхолійного темпераменту схильні до замкнутості і самоти, уникають спілкування з малознайомими, новими людьми, часто бентежаться, проявляють велику незручність в новій обстановці. Все нове, незвичайне викликає у меланхоліків гальмівний стан. Але в звичній і спокійній обстановці люди з таким темпераментом відчувають себе спокійно і працюють дуже продуктивно. У меланхоліків легко розвивати і удосконалювати властиву їм глибину і стійкість почуттів, підвищену сприйнятливість до зовнішніх впливів.

Психологи встановили, що слабкість нервової системи не є негативною властивістю. Сильна нервова система успішніше справляється з одними життєвими завданнями, а слабка – з іншими. Слабка нервова система – нервова система високої чутливості, і в цьому її відоме перевагу. Знання темпераменту, знання особливостей природженою організації нервової системи, яка надає вплив на перебіг психічної діяльності людини, необхідно вчителю в його навчальної і виховної роботи. Слід пам’ятати, що розподіл людей на чотири види темпераменту дуже умовно. Існують перехідні, змішані, проміжні типи темпераменту; часто в темперамент людини з’єднуються риси різних темпераментів. Чисті темпераменти зустрічаються відносно рідко.

Коментування вимкнено .

  1. Валентинка :

    я напевно холерик … ссангвініком